Menu
Your Cart
Fakturačné údaje
Jozef Mikula SKIFI.SK
Rohov 53
906 04 Rohov
IČO: 45721963
Účet pre platbu
Peňažný ústav: VUB a.s.
IBAN: SK04 0200 0000 0016 7086 4451
SWIFT(BIC): SUBASKBX

Kontakt

Kontakt

Kde nás nájdete

ELFÍK
ELFÍK
Jozef Mikula SKIFI.SK
č.d. 53
906 04 Rohov
Slovensko
Telefón
+421 915 709 534