Fakturačné údaje

Jozef Mikula SKIFI.SK
Rohov 53
906 04 SLOVENSKO
IČO:  45721963

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK04 0200 0000 0016 7086 4451
SWIFT:  SUBASKBX

Osobný odber

Rohov alebo Senica po predošlej dohode.

Platby paypal: skifi@skifi.sk

Kontakt

 
Jozef Mikula

Rohov 53

90604

Slovensko

 
Kontaktný E-mail
 
Tel.